Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ICID Complex ngày 02/02/2018 - ® Chung Cư ICID Complex Lê Trọng Tấn - Website Phòng Dự Án

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án ICID Complex ngày 02/02/2018

Chính thc là nhà thu thi công phn thân ca d án ICID Complex t gia tháng 1/2018.Nhà thu TSQ Techco đã trin khai thi công d án rt rm r vi mt ngày 3 ca làm vic trung bình mi ca làm vic khong 120 công nhân.

Chính thc là nhà thu thi công phn thân ca d án ICID Complex t gia tháng 1/2018.Nhà thu TSQ Techco đã trin khai thi công d án rt rm r vi mt ngày 3 ca làm vic trung bình mi ca làm vic khong 120 công nhân.
Trong bui l ký kết nhà thu thi công phn thân ca d án Ông Dương Anh Thng - Tng Giám đc TSQ Techco chia s: “S hp tác ln này là mt điu kin tiên quyết nhm xây dng cho d án ICID Complex ngày càng phát trin, mang li cho người dân mt môi trường sng lý tưởng trong tương lai. Và đ kiến to nên mt d án đu tiên ti khu vc Hà Đông được kiến to theo phong cách chun Singapore”.S tham gia ca nhà thu uy tín TSQ Techco là đm bo vng chc cho tiến đ ca d án ICID Complex. Nhà thu s thc hin xây dng 3 ca vi tiến đ 5 ngày 1 sàn.
Dưới đây là nhng minh chng nhà thu TSQ Techco chng minh cho khách hàng ca d án sau mt tun bt đu trin khai thi công phn thân ca d án.Theo ghi nhn ca chúng tôi ch sau mt tun thi công nhà thu TSQ Techco đã bt đu trin khai thi công sàn tng 2 ca d.Hoàn thành đúng cam kết thi công mt sàn ca d án t 5 ngày ti 10 ngày.