Tiến độ Dự án mới nhất tháng 6

Tiến độ Dự án mới nhất tháng 6

Hiện tại, Chung cư ICID Complex đã xây dựng lên tới tầng 25 của dự án:
Thời gian kết thúc chính sách0965544961